Sundsvalls bil och transmission är en liten verkstad med stor bredd och stort kunnande. Med över 30års erfarenhet av växelådsrenoveringar utgör en stor del av verksamheten renovering / modifiering av både automat och manuell från standard till race. Renovering och trimning av motorer, kompressorinstallationer, uppgradering av broms och väghållning.
Självklart utförs service och underhåll av högsta klass.

Min far Karl Holmberg startade Nacksta Bil och Motor i mitten på 50-talet. Han drev firman själv fram till 1994 då jag gick in som delägare.

Intresset för automatlåderenoveringar väcktes 1993 då jag renoverade min första låda; en 69a Pontiac TH 400. Sedan dess har automatlådorna tagit en allt större del av verksamheten.

Efter en större brand i verkstaden i Nacksta, 2003 flyttades verksamheten till nuvarande lokal i Granloholm. Karl drog sig tillbaka och tog sin välförtjänta pension och jag startade Sundsvalls Bil och Transmissionsteknik i egen regim.